RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14110/10:00051749 - Malignant Tumours of Bile Ducts : Parametric Processing with Respect to Classic Clinical Goals and Quality of Life.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14110/10:00051749
Název v původním jazyce: Malignant Tumours of Bile Ducts : Parametric Processing with Respect to Classic Clinical Goals and Quality of Life.
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FD - Onkologie a hematologie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tuček, Štěpán

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Bile duct malignancies form a small group of malignancies with overall poor prognosis. The assessment and treatment is associated with some special aspects. There are several specific features in behaviour, diagnostic process and treatment of these tumours that make them different from others. Objectives of this work are to review up-to-date state of diagnosing and treatment of bile duct malignancies. Using a cohort of patients and parametric processing, we evaluated treatment efficacy in all subgroups of patients and the impact of the treatment on health-related quality of life. Our hypothesis was that our palliative treatment prolonged patients lives with stable or improved quality of life. This book can be useful for medical oncologists, surgeons, gastroenterologists, palliative specialists and others interested in bile duct malignancies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Malignant Tumours of Bile Ducts : Parametric Processing with Respect to Classic Clinical Goals and Quality of Life.
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 88
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-14110___/01:1
Kontrolní kód: [21865E80F445]