RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14110/11:00049897 - Effects of sigma receptor ligands in mammalian myocardium


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14110/11:00049897
Název v původním jazyce: Effects of sigma receptor ligands in mammalian myocardium
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Fialová, Kateřina
Tvůrce: Nováková, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The history of natural as well as medical sciences is full of fascinating stories: some discoveries were caused by mistake and some were actually not firstly perceived as new findings. Discovery and detailed research of sigma receptors belong to such stories undoubtedly. It is a terminated tale - the endogenous ligand was discovered, even if most recently. On the contrary, still some tesseras are missing in this complicated mosaic which such new receptor system represents: it still remains unclear what is their primary role in biological systems and in their regulation. This review is focused on cardiovascular effects of typical representatives of sigma receptor ligands and – at the same time clinically widely used antipsychotics – haloperidol and perphenazine. Use (or even abuse) of various antipsychotics represents worldwide trend within last few decades and thus studies focused on their side effects become a high priority.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Effects of sigma receptor ligands in mammalian myocardium
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 156
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-14110___/02:1
Kontrolní kód: [8990C3A14891]