RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14110/11:00054630 - Influence of sensorymotor cortical area damage on spine development


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14110/11:00054630
Název v původním jazyce: Influence of sensorymotor cortical area damage on spine development
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FI - Traumatologie a ortopedie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Chaloupka, Richard

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In experimental study the spine development in growing rats following pinealectomy and sensorymotor cortical area damage was evaluated. 46 rats (aged from 3-5 weeks) were operated. In 22 of them pinealectomy was performed, in 24 rats sensorymotor area 2x1x1 mm of the cerebral cortex on the left side was removed. Scoliosis was found in 22,7%, the mean scoliosis value was 10,8 degrees in the pinealectomy group. In the cortical area damage group the scoliosis was found in 33,3%, the mean value of scoliosis was 15,9 degrees. The unilateral cortical damage may cause scoliosis as a disorder of balance between the inhibitory and facilitating areas of central nervous system. Thus the hypothesis of balance impairment caused by different unilateral diseases or disorders of central nervous system was formed. Predominance of facilitating areas results in dorsal paravertebral muscular tone differences and scoliosis development.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Influence of sensorymotor cortical area damage on spine development
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 128
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-14110___/01:1
Kontrolní kód: [0D797E2A72E8]