RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14110/11:00054788 - Examinations of venous system diseases


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14110/11:00054788
Název v původním jazyce: Examinations of venous system diseases
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FO - Dermatovenerologie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Švestková, Sabina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Chronic venous disease (CVD) ranks among the most frequent medical disorders worldwide and at various stages of severity affects large parts of the population. Manifestations of the disease include various clinical symptoms which are mostly associated with various subjective symptoms depending on hemodynamic malfunction. In the group of patients with CVD symptoms at both lower limbs was performed a clinical finding evaluation according to CEAP classification and there was carried out the investigation of the lower limbs venous system via digital photoplethysmography and ultrasound detection.It was proved that the most suitable examination for specification of CVD is duplex ultrasonography in combination with clinical examination of the patient, possibly supplemented by D-PPG examination.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Examinations of venous system diseases
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 96
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-14110___/01:1
Kontrolní kód: [08D56897AC04]