RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14110/14:00078129 - The tyrosine phosphatase PTPRO sensitizes colon cancer cells to anti-EGFR therapy through activation of SRC-mediated EGFR signaling


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14110/14:00078129
Název v původním jazyce: The tyrosine phosphatase PTPRO sensitizes colon cancer cells to anti-EGFR therapy through activation of SRC-mediated EGFR signaling
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FD - Onkologie a hematologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 14
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Asbah, Layka Abbasi
Tvůrce: Vazquez, Iria
Tvůrce: Vecchione, Loredana
Tvůrce: Budinská, Eva
Tvůrce: De Vriendt, Veerle
Tvůrce: Baietti, Maria Francesca
Tvůrce: Steklov, Mikhail
Tvůrce: Jacobs, Bart
Tvůrce: Hoe, Nicholas
Tvůrce: Singh, Sharat
Tvůrce: Imjeti, Naga-Sailaja
Tvůrce: Zimmermann, Pascale
Tvůrce: Sablina, Anna
Tvůrce: Tejpar, Sabine

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Inappropriate activation of epidermal growth factor receptor (EGFR) plays a causal role in many cancers including colon cancer. The activation of EGFR by phosphorylation is balanced by receptor kinase and protein tyrosine phosphatase activities. However, the mechanisms of negative EGFR regulation by tyrosine phosphatases remain largely unexplored. Our previous results indicate that protein tyrosine phosphatase receptor type O (PTPRO) is down-regulated in a subset of colorectal cancer (CRC) patients with a poor prognosis. Here we identified PTPRO as a phosphatase that negatively regulates SRC by directly dephosphorylating Y416 phosphorylation site. SRC activation triggered by PTPRO down-regulation induces phosphorylation of both EGFR at Y845 and the c-CBL ubiquitin ligase at Y731. Increased EGFR phosphorylation at Y845 promotes its receptor activity, whereas enhanced phosphorylation of c-CBL triggers its degradation promoting EGFR stability.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Oncotarget
Rozsah stran:
ISSN: 1949-2553
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 20
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14110___/01:1
Kontrolní kód: [76AFA0D4485D]