RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14210/12:00061645 - Clash of Desires: Detective vs. Femme Fatale


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14210/12:00061645
Název v původním jazyce: Clash of Desires: Detective vs. Femme Fatale
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AI - Jazykověda
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Pituková, Veronika

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article discusses the theme of desire presented in American hard-boiled detective fiction and its subsequent transformation on the screen in form of films noir of the 1940’s. The works in focus are novels The Maltese Falcon by Dashiell Hammett, Farewell, My Lovely by Raymond Chandler and Build My Gallows High by Daniel Mainwaring and their film noir adaptations – The Maltese Falcon (1941), Murder, My Sweet (1944) and Out of the Past (1947). The proposed paper seeks to offer a contrastive analysis of the novels and the films and situate them in their respective social and cultural contexts. The central conflict of this article is presented by the clash between the femme fatale’s and detective’s desires. Hard-boiled novels present femme fatale as a dame with a past, a spider woman, and the detective as a hero with no future, caught in her web of intrigues. The only way out for the detective is to suppress the sexual desire for the woman and hold strong to his professional code.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Arts and Humanities
Rozsah stran:
ISSN: 2167-9053
Svazek periodika: roč. 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: č. 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Filozofická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-14210___/02:2
Kontrolní kód: [1F0BC0E9033A]