RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14220/14:00077014 - Transnational Corporation as a New Form of Power in the Contemporary Postmodern Society.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14220/14:00077014
Název v původním jazyce: Transnational Corporation as a New Form of Power in the Contemporary Postmodern Society.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AG - Právní vědy
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Urbanová, Martina
Tvůrce: Ettaleb, Daniela
Tvůrce: Klusoňová, Markéta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The authors test the hypothesis of the eminent Czech social scientist Jan Keller (2002), who has presented an idea that we will witness reverse convergence theory. Keller has claimed that in the following development, not the most valuable and most perspective aspects of the former coexisting systems, i.e. socialism and capitalism, will interconnect, but rather the most problematic and least desired aspects of them. The authors tested the hypothesis on national corporations. The authors analyzed national corporations and drew attention to the accelerating concentration of the world wealth in the hands of a relatively small part of population. Financial capital is being more and more centralized, and there is disproportion between the high consumption on the one side and growing poverty of broader groups of society on the other. There are continuously emerging more and more sophisticated forms of surveillance and supervision.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Právnická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14220___/01:1
Kontrolní kód: [7F38408E8358]