RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14220/14:00077016 - Recodification and Legal Consciousness


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14220/14:00077016
Název v původním jazyce: Recodification and Legal Consciousness
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AG - Právní vědy
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Klusoňová, Markéta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The new Civil Code came into force on 1st January 2014 and went to as the greatest intervention to the system of law of the Czech Republic after the Velvet Revolution and it is affecting almost all legal fields. Contribution focuses on the fundamental difficulties that arise from this new discontinuous regulation of private law relationships which can occur in understanding of law itself. All legal consciousness in terms of Czech Republic is experiencing a great shift. Fundamental changes are not only in the process of interpretation and application of this regulation by the civil courts and professionals. Legal awareness affects whole society. Contribution is based on comparative analysis of the Internet presentations of civil recodifications in Europe. Strengthening of connection between new legal regulation and intentional influence on legal consciousness has to be seen as a macro trend in current legal regulation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Právnická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14220___/01:1
Kontrolní kód: [1327837070FA]