RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14220/14:00077018 - Cultural Policy, Theatre Related Legislation and “Quality of Life”


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14220/14:00077018
Název v původním jazyce: Cultural Policy, Theatre Related Legislation and “Quality of Life”
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AG - Právní vědy
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Klusoňová, Markéta
Tvůrce: Urbanová, Martina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper examines how an argument of “quality of life” is reflected in cultural policy concerning theatres and consequently in theatre legislation. It is becoming increasingly difficult to ignore the growing importance of cultural and creative industries to the world economy. Therefore, in recent years, there has been an increasing interest in cultural policy and its social, economic and legal effects. Based on studies of Florida (2002), the aim is to identify intersections between “quality of life”, positive theatre legislation and current macro-trends in cultural policies. Even the EU stresses the importance of state cultural function (Sassatelli, 2002) and proclaims its essential role in constituting coherent European community. Furthermore, creative and cultural industries gain crucial importance in global economy as a highly perspective field (with long-term social impact). It is argued (Nekolný, 2006) that nowadays social role of culture including strengthening social coherence is emphasized.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Právnická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14220___/01:1
Kontrolní kód: [7E67F0977390]