RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/06:00015438 - Implicit Riccati equations and quadratic functionals for discrete symplectic systems


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/06:00015438
Název v původním jazyce: Implicit Riccati equations and quadratic functionals for discrete symplectic systems
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2006
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šimon Hilscher, Roman
Tvůrce: Růžičková, Viera

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we study discrete (implicit) Riccati matrix equations associated with discrete symplectic systems and related quadratic functionals F with variable endpoints. We derive these Riccati equations for nonnegative functionals F with separable and jointly varying endpoints. The result for jointly varying endpoints is in terms of the nonaugmented Riccati operator. The method also allows to simplify implicit Riccati equations known for the positivity of F . Finally, we establish a comparison result (Riccati inequality) for solutions of Riccati equations associated with two discrete symplectic systems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Difference Equations
Rozsah stran:
ISSN: 0973-6069
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 20
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14310___/02:2
Kontrolní kód: [F352B5B80578]