RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/07:00019565 - Extension of discrete LQR-problem to symplectic systems


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/07:00019565
Název v původním jazyce: Extension of discrete LQR-problem to symplectic systems
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Šimon Hilscher, Roman
Tvůrce: Zeidan, Vera

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we consider a discrete linear-quadratic regulator problem in the setting of discrete symplectic systems (S). We derive minimal conditions which guarantee the solvability of this problem. The matrices appearing in these conditions have close connection to the focal point definition of conjoined bases of (S). We show that the optimal solution of this problem has a feedback form and that it is constructed from a generalized discrete Riccati equation. Several examples are provided illustrating this theory. The results of this paper extend the results obtained earlier by the authors for the special case of discrete linear Hamiltonian systems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Difference Equations
Rozsah stran:
ISSN: 0973-6069
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14310___/02:2
Kontrolní kód: [7520896252BE]