RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/09:00028572 - Differentiation of solutions of dynamic equations on time scales with respect to parameters


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/09:00028572
Název v původním jazyce: Differentiation of solutions of dynamic equations on time scales with respect to parameters
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Šimon Hilscher, Roman
Tvůrce: Kratz, Werner
Tvůrce: Zeidan, Vera Michel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we prove the differentiability properties of solutions of nonlinear dynamic equations on time scales with respect to parameters. This complements the previous work of the first and third authors regarding the existence and continuity of solutions with respect to parameters. In addition, we treat separately time scale dynamic equations which are linear with respect to the unknown function and the parameter. For this case we derive an improved result which says that the solution is an entire function of the parameter.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advances in Dynamical Systems and Applications
Rozsah stran:
ISSN: 0973-5321
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 20
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14310___/02:2
Kontrolní kód: [C9C256A42475]