RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/09:00028574 - Definiteness of quadratic functionals for Hamiltonian and symplectic systems: A survey


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/09:00028574
Název v původním jazyce: Definiteness of quadratic functionals for Hamiltonian and symplectic systems: A survey
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šimon Hilscher, Roman
Tvůrce: Zemánek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we provide a survey of characterizations of the nonnegativity and positivity of quadratic functionals arising in the theory of linear Hamiltonian and symplectic systems. We study these functionals on traditional continuous time domain (under and without controllability), on discrete domain, and on time scale domain which unifies and extends both previous types. For each case we distinguish functionals with zero, separated, and jointly varying endpoints. The presented conditions are formulated in terms of the properties of a special conjoined basis of the considered linear system. It is now easy to compare all the results - between continuous, discrete, and time scale cases, between the zero, separated, and jointly varying endpoits, and between the nonnegativity and positivity.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Difference Equations
Rozsah stran:
ISSN: 0973-6069
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14310___/02:2
Kontrolní kód: [E854237B8DCC]