RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/09:00049613 - Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/09:00049613
Název v původním jazyce: Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DJ - Znečištění a kontrola vody
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Bláha, Luděk
Tvůrce: Babica, Pavel
Tvůrce: Maršálek, Blahoslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Review paper addressing toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-14310___/02:1
Kontrolní kód: [DA5F60C38D11]