RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/10:00040560 - Symplectic structure of Jacobi systems on time scales


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/10:00040560
Název v původním jazyce: Symplectic structure of Jacobi systems on time scales
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šimon Hilscher, Roman
Tvůrce: Zeidan, Vera Michel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we study the structure of the Jacobi system for optimal control problems on time scales. Under natural and minimal invertibility assumptions on the coefficients we prove that the Jacobi system is a time scale symplectic system and not necessarily a Hamiltonian system. These new invertibility conditions are weaker than those considered in the current literature. This shows that the theory of time scale symplectic systems, rather than the theory of linear Hamiltonian systems, is fundamental for optimal control problems. Our results in this paper are new even for the Jacobi equations arising in the time scale calculus of variation and, in particular, for the discrete time calculus of variations and optimal control problems. We also show that nonlinear time scale Hamiltonian systems possess symplectic structure, that is, the Jacobian of the evolution mapping satisfies a time scale symplectic system.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Difference Equations
Rozsah stran:
ISSN: 0973-6069
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 27
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-14310___/01:1
Kontrolní kód: [9CC95AF72904]