RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/10:00051405 - Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/10:00051405
Název v původním jazyce: Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Fabrik, Ivo
Tvůrce: Kohoutková, Veronika
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Vrba, Radimír
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Stationary electrochemical analysers are advantageous tools for detection of electroactive species. There advantages are low cost, sensitivity and repeatability. However, non-automated injection of samples belongs to their main disadvantages. We aim our attention to present a new electrochemical tool connected with unique autosampler enabling us to inject units of mu l, which is essential in for detection of biological samples. The analyser can be used for detection of peptides, proteins, nucleic acids, drugs. Moreover, the highest sensitivity has for thiols. The recent advances in the field of electrochemistry of mentioned biologically active compounds, mainly metallothionein, are also discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 5/2010
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-14310___/01:1
Kontrolní kód: [35CE5356DD12]