RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14310/12:00060702 - Electrochemical Behaviour of Apoferritin Encapsulating of Silver(I) Ions and Its Application for Treatment of Staphylococcus aureus


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14310/12:00060702
Název v původním jazyce: Electrochemical Behaviour of Apoferritin Encapsulating of Silver(I) Ions and Its Application for Treatment of Staphylococcus aureus
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dospivová, Dana
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Bezděková, Andrea
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Vrba, Radimír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is responsible for several difficult-to-treat infections in humans. Therefore, it is not surprising that other ways how to treat these bacteria are looked for. Silver(I) ions and silver nanoparticles exhibited the highest antimicrobial activity against MRSA but their transporting to the place of needs and in situ determination is an issue. The aim of this work was electrochemical determination of silver(I) ions using four types of modified carbon paste electrodes (CPEs) with different content of carbon nanoparticles. CPE made from expanded carbon was the most sensitive one. Therefore, we optimized the experimental conditions as time of accumulation 60 s, deposition potential 0.5 V and 0.2 M acetate buffer, pH = 5.0 to obtain detection limit (3 S/N) of 5 nM for silver(I) ions. Further, we studied the encapsulation of silver(I) ions into apoferritin as a possible way for transportation of these ions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-14310___/03:3
Kontrolní kód: [49BF802617A7]