RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14330/14:00076547 - Digitalization of spectrometric system for mixed field of radiation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14330/14:00076547
Název v původním jazyce: Digitalization of spectrometric system for mixed field of radiation
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Matěj, Zdeněk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book deals with digital processing of output signals of impulse radiation detectors. Most of the attention was paid to detectors whose output impulses carry their amplitude information about energy left by the detected particle in the detector and the time course of output impulses contains information about the type of the particle being detected. This types of detectors are used mainly in spectrometry of a mixed field of neutrons and gamma radiation. The work presents results of procedures when the output signal from a detector is digitalized immediately behind the output and further processed only numerically. Digitization was realized with several commercially obtained devices – digitizers. Parameters leading to optimal data for further software processing, such as a suitable sampling frequency, output quantization resolution, reach of the required dynamic range etc., were searched for.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Digitalization of spectrometric system for mixed field of radiation
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 136
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Fakulta informatiky (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14330___/01:1
Kontrolní kód: [7FB33736BF80]