RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14410/11:00053983 - Pre-service teachers' technology acceptance in Turkey: An exploratory study


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14410/11:00053983
Název v původním jazyce: Pre-service teachers' technology acceptance in Turkey: An exploratory study
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Bulut, Mehmet
Tvůrce: Teo, Timothy
Tvůrce: Usak, Muhammet
Tvůrce: Yilmaz, Harun
Tvůrce: Aydogdu, Mustafa
Tvůrce: Kubiatko, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The purpose of this study is to examine the acceptance of technology among Turkish pre-service teachers using the TAM. A total of 773 pre-service teachers volunteered in this study. Analysis of covariance (ANCOVA) and Analysis of Variance (ANOVA) with age as covariate. The results of this study demonstrated that daily computer usage and computer ownership have direct effect on technology acceptance of pre-service teachers.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Technics Technologies Education Management
Rozsah stran:
ISSN: 1840-1503
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-14410___/01:1
Kontrolní kód: [B075A95A116D]