RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14410/12:00068762 - The Investigation of Czech Lower Secondary School Pupils Toward Science Subjects


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14410/12:00068762
Název v původním jazyce: The Investigation of Czech Lower Secondary School Pupils Toward Science Subjects
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kubiatko, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The contribution is focused on the investigation of the Czech lower secondary school pupils toward science subjects (biology, chemistry, physics and geography). The curriculum of the Czech Republic included these subjects in the group call “Man and Nature”. The published studies showed, the pupils’ attitudes toward science subjects are relatively negative. This kind of subjects belongs among the least favorite. The physics and chemistry ranked very often at as the least favorite. In or study was the questionnaire with 25 Likert type items used. Only for the subject geography was used 27 items. It is due to the position of geography, this subject is standing between science and social subjects, so the character of several items was different from the items for other science subjects. The construct validity was established by factor analysis, which divided items into 4 (geography, chemistry and physics) or 3 (biology) dimensions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Educational and Social Research
Rozsah stran:
ISSN: 2239-978X
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: IT - Italská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-14410___/01:1
Kontrolní kód: [E6DB89727A72]