RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14410/13:00066233 - The Relevance of Health and Environmental Education in Chemistry for Pupils of Czech Secondary Schools and School-leavers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14410/13:00066233
Název v původním jazyce: The Relevance of Health and Environmental Education in Chemistry for Pupils of Czech Secondary Schools and School-leavers
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Cídlová, Hana
Tvůrce: Bayerová, Anna
Tvůrce: Trnová, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the authors of this article was to find out how much importance Czech pupils and schoolleavers who are not professionally engaged in chemistry attach to those topics of Health and Environmental Education included among the obligatory outcomes in Chemistry for Lower Secondary Schools. The research was carried out by means of a questionnaire administrated to 576 pupils aged 14-18 years and 122 school-leavers (people with finished education). The conclusion was that as for subjective respondents’ opinion on the importance of learned skill outcomes, the respondents preferred topics of Health Education to those of Environmental Education. Moreover, the authors have found that the interest in prevention and first aid increases with growing age of the respondents. The pupils’ interest in environmental topics is very low. On the contrary, school-leavers show an overwhelming interest in chemistry of nutrition and in environmental protection.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Anthropologist
Rozsah stran:
ISSN: 0972-0073
Svazek periodika: 16
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1-2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-14410___/01:1
Kontrolní kód: [632AD180481C]