RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14410/13:00068767 - Analysing the Types of Visuals in Textbooks of Geography and German Language: Considering the Instructional Functioning of Photographs


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14410/13:00068767
Název v původním jazyce: Analysing the Types of Visuals in Textbooks of Geography and German Language: Considering the Instructional Functioning of Photographs
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Janko, Tomáš
Tvůrce: Pešková, Karolína

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This study makes effort to analyse visuals as an essential part of school textbooks. Based on two related investigations the study compares frequencies of types of visuals in selected science (geography) and foreign language (German) textbooks which are commonly used at Czech lower secondary schools. On the basis of a synthesizing approach the aim is to draw considerations about the instructional effectiveness of visuals in different school subjects. As a research method a quantitative content analysis based on the systems of categories as a research instrument was used. The research sample consisted of 4 geography textbooks and 4 German as a foreign language textbooks for lower secondary schools. The quantification of categories of visuals showed a significant dominance of photographs in the analysed textbooks in comparison with other types of visuals. This finding may be interpreted differently in respect to both subjects (geography, German language).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Anthropologist
Rozsah stran:
ISSN: 0972-0073
Svazek periodika: 16
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1-2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-14410___/01:1
Kontrolní kód: [6717FFB1286B]