RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14410/14:00079582 - Who are Teachers of Russian Language at the Second Level of Primary Schools and Grammar Schools? Research Educational Qualifications and Professional Competence of Teachers of Russian Language as Second Foreign


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14410/14:00079582
Název v původním jazyce: Who are Teachers of Russian Language at the Second Level of Primary Schools and Grammar Schools? Research Educational Qualifications and Professional Competence of Teachers of Russian Language as Second Foreign
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Grenarová, Renée

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A lively debate is currently underway in the Czech Republic on the introduction of the amended Act on Teaching Staff, due to take effect as of 1/1/2015. The initial, qualitative, section of the research analyses themes such as the general demands placed upon those in the teaching profession; educational qualifications and professional competence. The second section employs a questionnaire to determine the extent to which teachers of Russian language as second foreign language currently working at the second level of primary schools and grammar schools fulfil these criteria.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Language and Literature
Rozsah stran:
ISSN: 2078-0303
Svazek periodika: 4/5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: AZ - Ázerbájdžánská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14410___/01:1
Kontrolní kód: [824DC7EC8A33]