RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14510/14:00076524 - Longitudinal Study of the Level of Male and Female Top Tennis Players’ Performance Preconditions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14510/14:00076524
Název v původním jazyce: Longitudinal Study of the Level of Male and Female Top Tennis Players’ Performance Preconditions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AK - Sport a aktivity volného času
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Zháněl, Jiří
Tvůrce: Černošek, Miroslav
Tvůrce: Zvonař, Martin
Tvůrce: Nykodým, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In contemporary world tennis, there is a clear tendency towards conditionally demanding game, the most important motor preconditions being speed (reaction and action), strength (particularly start and explosive), strength endurance, and specific coordination abilities. The presented case study is based on the so-called retrospective theory. The research intent was longitudinal monitoring of the level of somatic and motor preconditions in top Czech tennis players (male player TB and female player PK). The research has a character of a longitudinal study, the research data was acquired with the test battery TENDIAG1 containing three somatic and six motor items. The results of both tested athletes clearly show that the total point score in the test battery was above the boundary of the average level of the population of male and female top Czech tennis players through the whole monitored period.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Science and Research
Rozsah stran:
ISSN: 2319-7064
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Fakulta sportovních studií (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-14510___/01:1
Kontrolní kód: [26688DB64F32]