RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/07:00022897 - Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/07:00022897
Název v původním jazyce: Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Suchánek, Petr
Tvůrce: Špalek, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with measuring the competitiveness of the Czech enterprises. It proceeds from the assumption that company competitiveness is reflected in its performance and financial success which is possible to measure with standard ratio indicators, and also from the assumption that competitiveness results from certain characteristic factors. The aim of the paper is to divide the companies into a number of groups using selected ratio indicators and to search for characteristics typical of them. Partially, the aim is also to find out whether there are different factor characteristics for particular groups, i.e. whether it is possible to consider the selected factors to be the factors of competitiveness.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: Vol. 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: No. 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14560___/01:1
Kontrolní kód: [BABE05DB62FC]