RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/07:00032433 - Development of the Czech Fiscal Policy in the Transformation Period


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/07:00032433
Název v původním jazyce: Development of the Czech Fiscal Policy in the Transformation Period
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dvořáková, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The subject of this paper is to analyze the development of the Czech fiscal economic policy in the transformation period. The aim of the paper is to prove that the development of the basic Czech fiscal indicators (deficit of the state budget, state debt) has been significantly influenced by the political ideology of current government. Furthermore, the relation between the deficit of the state budget and the state debt will be tested by an econometric model. The econometric model will be used also to assess the dependence between the development of government expenditures and GDP. The second model should verify or disconfirm the hypothesis that Czech governments had used expenditures to increase aggregate demand or the GDP, as the case may be (according to the Keynesian theory).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: Vol. 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: No. 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14560___/01:1
Kontrolní kód: [EA0EE5573BD4]