RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/08:00024921 - Approach to Fiscal Targeting of Selected New EU Member States


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/08:00024921
Název v původním jazyce: Approach to Fiscal Targeting of Selected New EU Member States
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dvořáková, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this paper is to introduce the method of fiscal targeting in the Czech and Slovak context and to compare the approaches of these countries to an implementation of the method.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: 11
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-GA0-14560___/01:1
Kontrolní kód: [A07EDC416AEA]