RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/08:00026610 - Competitiveness of Companies in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/08:00026610
Název v původním jazyce: Competitiveness of Companies in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Suchánek, Petr
Tvůrce: Špalek, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper deals with measuring the Czech companies competitiveness based on an empirical survey made by the Research Center for the Czech Economy Competitiveness in 2007. The paper proceeds from the assumption that the company competitiveness is reflected in its financial effectiveness that is measurable by means of standard ratio indicators. The actual competitiveness results from factors of qualitative characteristics. The aim of the paper is to divide the examined companies using chosen financial indicators and statistical methods into clusters of similar companies and to find their typical qualitative characteristics. The partial aim of the paper is to find out whether there are typical characteristics of individual clusters of companies and whether these factors have different values (statistically significant) in different clusters of companies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: Vol. 11
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: No. 2
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-14560___/01:1
Kontrolní kód: [24032780FA50]