RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/11:00052329 - Comparison of the quality of enterprises in the tourism industry and enterprises from other sectors in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/11:00052329
Název v původním jazyce: Comparison of the quality of enterprises in the tourism industry and enterprises from other sectors in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Sedláček, Milan
Tvůrce: Suchánek, Petr
Tvůrce: Špalek, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The subject of this paper is to analyze the quality of enterprises with an emphasis on tourism in the Czech Republic and its influence on enterprise competitiveness. The aim is to analyze the quality of tourism enterprises and to compare that to the quality of firms from other sector in the Czech Republic. This article is the result of research conducted by questionnaire, which was conducted during 2009 and in early 2010 at MU ESF and VSOH Brno.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: 18
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-14560___/01:1
Kontrolní kód: [223694B0A852]