RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/12:00059882 - Quality as a factor of corporate competitiveness


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/12:00059882
Název v původním jazyce: Quality as a factor of corporate competitiveness
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Suchánek, Petr
Tvůrce: Klapalová, Alena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Paper deals with relationship of quality, performance and competitiveness based on qualitative and quantitative data obtained from empirical research carried out during three years period among Czech companies. The aim of the paper is to present analysis of some aspects of quality management compared to financial performance measures showing also the competitiveness of surveyed companies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: 20
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-14560___/02:2
Kontrolní kód: [4786630090A5]