RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/12:00062425 - European Subsidies As a Factor Incerasing the Competitiveness of Companies in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/12:00062425
Název v původním jazyce: European Subsidies As a Factor Incerasing the Competitiveness of Companies in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Sedláček, Milan
Tvůrce: Suchánek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article deals with the question if subsidies from the European funds have influenced competitiveness of the industrial companies in the Czech Republic. The primary research was carried out on the sample of 144 enterprises which answered several questions and provided financial statements from the past five accounting periods. These data were used as an input for financial analysis, cluster analysis and particular univariate and bivariate analyses to divide the companies into three clusters according their financial performance and evaluate the impact of the subsidy on their competitiveness. The conclusion gives evidence about different companies’ attitude to European subsidies and sum up the influence of this enormous financial support on their competitiveness.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Journal of American Academy of Business, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1540-1200
Svazek periodika: 18
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: CZ - Česká republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-14560___/02:2
Kontrolní kód: [DB4B0E809655]