RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14560/13:00068194 - Subsidies of the European Union funds as a tool to enhance competitiveness of companies in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14560/13:00068194
Název v původním jazyce: Subsidies of the European Union funds as a tool to enhance competitiveness of companies in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sedláček, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article focuses on analysis of drawing subsidies from the European Union funds by companies of the manufacturing industry in the Czech Republic. Moreover, on the basis of the data obtained through primary research, a comparison of the way companies with above-average and substandard rate of competitiveness utilise the subsidies has been carried out. The conclusions thus give evidence not only about the utilisation of the subsidies as a tool to enhance competitiveness of a company, but also about different attitudes towards such method of financing, depending on the success rate of a company.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: 20
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-14560___/01:1
Kontrolní kód: [554C49755BD7]