RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14740/12:00064867 - Non-coding RNAs in Gastrointestinal Cancer: Novel Biomarkers and Therapeutic Targets


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14740/12:00064867
Název v původním jazyce: Non-coding RNAs in Gastrointestinal Cancer: Novel Biomarkers and Therapeutic Targets
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FD - Onkologie a hematologie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Faltejsková, Petra
Tvůrce: Slabý, Ondřej

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Digestive tumours are the most frequent malignant tumours in the world and the leading cause of a cancer-related death. They are tough to treat once they have formed and many are not found until they have already spread to other parts of the body. Therefore, new biomarkers enabling early diagnosis of asymptomatic disease, accurate differentiation among particular clinical stages and individualization of therapy are sorely needed. With improved methods to explore the transcriptome, different types of non-coding RNAs have been identified. It was proved that these molecules are highly deregulated in cancer tissue and involved in important molecular and biological processes such as differentiation, proliferation, apoptosis, migration or cell cycle. Moreover, detailed analyses revealed that they could serve as new molecular markers useful for cancer classification, prognostic stratification, and drug response prediction.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Non-coding RNAs in Gastrointestinal Cancer: Novel Biomarkers and Therapeutic Targets
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 104
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut (IČO: 216224)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MZ0-14740___/02:2
Kontrolní kód: [79559C2B79D4]