RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216224:14740/13:00069570 - Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216224:14740/13:00069570
Název v původním jazyce: Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Skládal, Petr
Tvůrce: Kovář, David
Tvůrce: Krajíček, Vít
Tvůrce: Šišková, Petra
Tvůrce: Přibyl, Jan
Tvůrce: Švábenská, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Electrochemical immunosensing devices for detection of microbial agents are briefly reviewed. The practical results describe amperometric immunosensors based on screen-printed electrodes as a general platform for sandwich-based assay of microbes. The examples are focused on the determination of Francisella, Salmonella, Escherichia and Bacillus species. The achieved analytical parameters seem promising for real applications. In particular, combination of the immunosensor with cyclone device allowed fully automated testing of the system for detection of bioaerosols of E. coli as a model agent; the preliminary results confirm that levels below 100 CFU/L in air can be detected within 20 min.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut (IČO: 216224)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-14740___/01:1
Kontrolní kód: [BB0578DB4F28]