RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/11:39883552 - The effect of various potentials on the attachment of Saccharomyces cerevisiae and Staphylococcus epdiremidis to carbon paste electrodes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/11:39883552
Název v původním jazyce: The effect of various potentials on the attachment of Saccharomyces cerevisiae and Staphylococcus epdiremidis to carbon paste electrodes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Červenka, Libor
Tvůrce: Vu, Dai Long
Tvůrce: Sýs, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The attachment process of microbial cells to the carbon paste electrodes with applying various potentials was observed. An electrochemical method was used for the study of the effect of various potentials on the attachment of Saccharomyces cerevisiae and Staphylococcus epidermidis cells at pH 7.2. The attachment process was analyzed by measuring the electric current derived from the dye (amido black) adsorbed on the vacant areas of carbon paste electrodes (CPE) after attachment of microbial cells. A free attachment (not enhanced by potentials) to the surface of CPE occurred for both species with significantly higher extent for S. epidermidis.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [A9E8038ED1E7]