RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/11:39892608 - Rhodium and Its Compounds in Amperometric Biosensors Based on Redox Enzymes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/11:39892608
Název v původním jazyce: Rhodium and Its Compounds in Amperometric Biosensors Based on Redox Enzymes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Vytřas, Karel
Tvůrce: Soukup, Jan
Tvůrce: Polan, Vojtěch
Tvůrce: Kotzian, Petr
Tvůrce: Kalcher, Kurt

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Catalytic properties of rhodium and some of its salts, namely, RhO2, Rh2O3 and chlorobis(2-phenylpyridine)rhodium(III) dimer (CFPRD) were tested as mediators/catalysts of electron transfer in electrochemical biosensors for the determination of glucose. Measurements were realized using flow injection system and screen-printed carbon electrodes containing glucose oxidase as a model redox enzyme. Sensors with RhO2 was found the best exhibiting a linear increase of the amperometric signal for glucose concentrations in the range of 5.5x10-5 - 1.4x10-3 M with a detection limit of 2.2x10-5 M under optimized flow rate of 0.2 mL min-1 in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.5) carrier. A metal rhodium-based sensor exhibited a linear increase in the range of 2.8x10-4 - 1.4x10-3 M, a sensor modified with Rh2O3 showed similar linear dependence in the range of 1.4x10-3 - 5.5x10-3 M. Concerning sensors modified with CFPRD, a linear concentration dependence was observed in the range of 5.5x10-3 - 2.8x10-2 M.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-25310___/01:1
Kontrolní kód: [2103E773092C]