RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/11:39892617 - A New Biosensor for Glucose Based on Carbon Paste and Enzyme Immobilized onto the Polyaniline Film


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/11:39892617
Název v původním jazyce: A New Biosensor for Glucose Based on Carbon Paste and Enzyme Immobilized onto the Polyaniline Film
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Stočes, Matěj
Tvůrce: Kalcher, Kurt
Tvůrce: Švancara, Ivan
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Conductive polymer polyaniline (PANI) was electrochemically synthesized by controlled potential cycling as a film at the surface of a carbon paste electrode (CPE) from acidic aqueous solution containing 1 M HCl and 0.25 M aniline. The characterization of the PANI-CPE was carried out with the aid of cyclic voltammetry in 1 M HCl, obtaining three couple of peaks from which the two pairs were distinct, having proved the electroactivity of the PANI film. Then, the PANI-CPE system was for the first time used and tested as glucose biosensor, when the respective enzyme was potentiostatically immobilized onto the surface from 0.1 M phosphate buffer (pH 7.5) with 0.75 mg/mL GOD. Optimal conditions for the enzyme immobilization were investigated and the biosensor tested for glucose sensing within the concentration range of 1-500 mg/L D-glucose. All preliminary assays with the GOD/PANI-CPE configuration have shown favorable operational features of this new carbon paste biosensor whose further development and adaptation for flowing streams are also outlined.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [3F69E73D32CF]