RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/11:39892619 - Voltammetric Monitoring of Photodegradation of Clothianidin, Nitenpyram and Imidacloprid Insecticides Using a Tricresyl Phosphate-Based Carbon Paste Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/11:39892619
Název v původním jazyce: Voltammetric Monitoring of Photodegradation of Clothianidin, Nitenpyram and Imidacloprid Insecticides Using a Tricresyl Phosphate-Based Carbon Paste Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Švancara, Ivan
Tvůrce: Papp, Zsigmond
Tvůrce: Guzsvány, Valéria
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A voltammetric investigation of two commercial neonicitinoid insecticides, Clothianidin (Clo) and Nitenpyram (Nit), was carried out and completed with the third one, Imidacloprid (Imc), from a previous study when using two different types of carbon paste electrodes made from graphite powder and silicone oil (SO-CPE) or tricresyl phosphate as the binder (TCP-CPE). For all substancec of interest, the latter has been found superior with respect to the signal-to-noise characteristics and the overall electroanalytical performance. Subsequently, a new method employing the direct differential pulse voltammetry (DPV) and the TCP-CPE has been proposed for the determination of Clo and Nit at the low ug mL-1 concentration level. Finally, the procedure could be applied for the monitoring of the photolytic and TiO2-assisted photocatalytic degradation of Clo, Nit, and Imc, when the quantitative and kinetic data obtained have agreed well with the results of the reference HPLC/DAD measurements.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [E21D3E643E49]