RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/12:39895171 - Determination of Trace Bismuth(III) by Stripping Voltammetry at Antimony-Coated Carbon Paste Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/12:39895171
Název v původním jazyce: Determination of Trace Bismuth(III) by Stripping Voltammetry at Antimony-Coated Carbon Paste Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Ashrafi, Amirmansoor
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A new procedure was elaborated to determine trace bismuth(III) using an anodic stripping square-wave voltammetry at the antimony film carbon paste electrode (SbF-CPE). The method is realized in highly acidic medium of hydrochloric acid in which antimony peak is negligible, and apparently catalyzed by presence of cadmium(II), thus allowing the determination at ppb levels. Calibration dependence was linear up to 110 ppb Bi with a detection limit (3 sigma) of 1.55 ppb. Applicability of the method was tested on the real sample of river water.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [1EAD7225926C]