RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/12:39895277 - Electro-chemical Stripping Analysis of Selected Heavy Metals at Antimony Trioxide-Modified Carbon Paste Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/12:39895277
Název v původním jazyce: Electro-chemical Stripping Analysis of Selected Heavy Metals at Antimony Trioxide-Modified Carbon Paste Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Svobodová, Eva
Tvůrce: Baldrianová, Lucie
Tvůrce: Švancara, Ivan
Tvůrce: Hočevar, Samo B.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Antimony trioxide-modified carbon paste electrode (Sb2O3-CPE) was developed and tested in combination with square-wave anodic stripping voltammetry as a new "mercury-free" sensor for the determination of selected heavy metal ions at the low ug L-1 concentration level. Measurements were carried out using non-deaerated solutions of 0.01 M HCl (pH 2) with Cd(II) + Pb(II) as model ions. Several important experimental parameters, e.g. deposition potential, deposition time, and the concentration of hydrochloric acid were studied and optimized, when the electroanalytical performance of the Sb2O3-CPE was critically compared with bismuth trioxide-modified carbon paste electrode (Bi2O3-CPE), and with the in-situ prepared antimony film carbon paste electrode (SbF-CPE) using either 0.01 M HCl (pH 2.0) or 0.1 M CH3COOH + CH3COONa (pH 4.4) as the supporting media. In contrast to other configurations of antimony film-operated electrodes, the Sb2O3-CPE has exhibited well-defined anodic stripping signals also in acetate buffer, proving thus itself to be generally applicable in both mild and more acidic supporting media. The sensor of interest showed a fairly linear behaviour in the concentration range of 10-100 mýg L-1, offering good reproducibility and favourable detection limits of about 1 mýg L-1 for Cd(II) and of 0.7 mýg L-1 Pb(II) in combination with 90 s accumulation. The practical applicability of the Sb2O3-CPE, when the electrode could also be applied in the stripping chronopotentiometric operating mode (with chemical oxidation), was demonstrated on the voltammetric determination of Cd(II) and Pb(II) in sample of tap water
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [04E7C0F9FA05]