RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/12:39895281 - Trace Determination of Carbendazim Fungicide Using Adsorptive Stripping Voltammetry with a Carbon Paste Electrode Containing Tricresyl Phosphate


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/12:39895281
Název v původním jazyce: Trace Determination of Carbendazim Fungicide Using Adsorptive Stripping Voltammetry with a Carbon Paste Electrode Containing Tricresyl Phosphate
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Ashrafi, Amirmansoor
Tvůrce: Đorđević, Jelena
Tvůrce: Guzsvány, Valéria
Tvůrce: Švancara, Ivan
Tvůrce: Trtić- Petrović, Tatjana
Tvůrce: Purenović, Milovan
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this study, a carbon paste electrode based on tricresyl phosphate (TCP-CPE) as a binder has been applied to the voltammetric characterization and determination of Carbendazim fungicide (methyl-1H-benzimidazol-2-yl-carbamate, MBC). The pH effect (in Britton-Robinson buffers, pH 2.0-8.0), as well as the presence of 2-hydroxypropyl-?-cyclodextrin (HPCD) on the electrochemical behavior of MBC were investigated. In the potential range of interest, the oxidation signal was observed with the overall shape strongly dependent upon pH and exhibiting the most favorable signal-to-noise ratio in mild acidic solutions (pH 4.0). This has indicated that also protons are involved in the electrode transformation of MBC. Furthermore, it was confirmed that addition of 3.6?10-5 mol L-1 HPCD significantly enhanced the sensitivity towards the target analyte. The experimental conditions optimised for the determination of MBC in the differential pulse adsorptive stripping voltammetric mode (DPAdSV) were as follows: initial potential, -0.10 V vs. Ag/AgCl; final potential, +1.30 V; accumulation potential, -0.35 V; accumulation time, 120 s, and the scan rate, 100 mV s-1. The method developed offers linearity in the concentration range of 5.0 ?10-7 - 1.0?10-5 mol L-1 MBC, with r = 0.995 and the limit of detection of about 3.0?10-7 mol L-1. In a model sample of spiked river water, the recovery rate achieved was 101.9 % (at the concentrations from 1.0?10-6 to 3.0?10-6 mol L-1 MBC), suggesting one that the procedure can be applied in analysis of real samples
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [DB1FAD899954]