RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/13:39896179 - Synthesis of esters derived from 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-[4-(2-hydroxyethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-beta-D-glucopyranose


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/13:39896179
Název v původním jazyce: Synthesis of esters derived from 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-[4-(2-hydroxyethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-beta-D-glucopyranose
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CC - Organická chemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Marques Dinis Pinto, Tiago Alexandre
Tvůrce: Silva, Marillia
Tvůrce: Cunha, Silvia
Tvůrce: Oliveira-Campos, Ana
Tvůrce: Rodrigues, Ligia
Tvůrce: Hrdina, Radim
Tvůrce: Esteves, Ana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-[4-(2-hydroxyethyl)- 1H-1,2,3-triazol-1-yl]-beta-D-glucopyranose was prepared and reacted with several acids, either commercially available or prepared. These included, aliphatic or aromatic acids (phenylacetic acid derivatives, benzoic derivatives), palmitic acid and the protected amino acids N-(benzyloxycarbonyl)glycine and N-(tert- butyloxycarbonyl)phenylalanine. Two other acids, 2-(3-bromopropoxy)benzoic acid and 2- (5-bromopentoxy)benzoic acid (analogues of salicylic acid were synthesized), whose preparation is also described in this work. The esterification was performed either with N,N'- dicyclohexylcarbodiimide (DCC)/4-dimethylaminopyridine (DMAP) or by reacting the acyl chlorides with the alcohol in the presence of triethylamine. The products were isolated in fair yields and fully characterized by the usual analytical techniques.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 2153-2249
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.5155/eurjchem.4.1.64-69.735

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [0FDDA8EFBF5F]