RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/13:39896382 - Codeposited Antimony-Bismuth Film Carbon Paste Electrodes for Electrochemical Stripping Determination of Trace Heavy Metals


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/13:39896382
Název v původním jazyce: Codeposited Antimony-Bismuth Film Carbon Paste Electrodes for Electrochemical Stripping Determination of Trace Heavy Metals
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Ashrafi, Amirmansoor
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Applying synergic electroplatting of antimony and bismuth at the carbon paste electrode substrates, new types of film electrodes were obtained allowing the determination of cadmium(II) and lead(II) ions at the microgram-per-liter concentration levels, when using square-wave anodic stripping voltammetric protocol. Compared with electrodes electroplated by individual metals, current responses obtained within reoxidation of both metal ions tested were favourably higher when related with measurements at codeposited films. In solutions of hydrochloric acid (0.01 - 1.0 mol L-1), an optimum concentration ratio c(Sb)/[c(Sb)+c(Bi)] was around 0.7 when in situ electrodeposition was applied and around 0.8 at ex situ platting. Formation of intermetallic compounds was confirmed by both microstructural and elemental analyses.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [8A308ABC203E]