RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/13:39896383 - Amperometric Enzyme Carbon Paste-Based Biosensor for Quantification of Hydroquinone and Polyphenolic Antioxidant Capacity


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/13:39896383
Název v původním jazyce: Amperometric Enzyme Carbon Paste-Based Biosensor for Quantification of Hydroquinone and Polyphenolic Antioxidant Capacity
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Sýs, Milan
Tvůrce: Pekec, Bruna
Tvůrce: Kalcher, Kurt
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: An amperometric biosensor for the determination of hydroquinone and other polyphenolic antioxidants is presented, based on a carbon paste electrode on which tyrosinase is immobilized in a Nafion (R) film. In a 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0 and 25 +/- 1 degrees C), the antioxidant capacity can be expressed as the concentration equivalent of p-hydroquinone (HQ), according to an amperometric response of polyphenolic antioxidants with the carbon paste sensor at -0.24 V vs. Ag/AgCl/3 M KCl. In the range of low HQ concentrations (up to 120 mu mol L-1), the corresponding calibration curve follows the equation I [mu A] = -0.0426 -0.0113 c(HQ) [mu mol L-1] with a correlation coefficient R = 0.999. The limit of detection (LOD for S/N = 3) was estimated as 1.6 mu mol L-1, the repeatability was 1.2 % RSD (c = 90 mu M, n = 5 measurements). The biosensor can be applied to determine the phenolic antioxidant capacity in plants and food samples in the absence of higher concentrations of ascorbic acid.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [553F074B537E]