RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/13:39896385 - Determination of Tannic Acid Using Silica Gel Modified Carbon Paste Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/13:39896385
Název v původním jazyce: Determination of Tannic Acid Using Silica Gel Modified Carbon Paste Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Vu, Dai Long
Tvůrce: Ertek, Bensu
Tvůrce: Červenka, Libor
Tvůrce: Dilgin, Yusuf

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, silica gel modified carbon paste electrode (Si-gel/CPE) was used for the determination of tannic acid (TA) by anodic stripping differential pulse voltammetry (ASDPV). The influences of pH values, amount of silica gel, accumulation potential and time on the signal enhancement of TA were optimized, and a novel electrochemical method for the determination of TA was reported. The currents obtained from ASDPV measurements at optimum conditions were linearly correlated with the concentration of TA. Calibration curve was obtained for TA concentrations in the range of 1 - 1000x10(-9) mol l(-1). The limit of detection was found to be 0.3x10(-9) mol l(-1). The results from TA measurements by Si-gel/CPE were in good agreement with those obtained from the standard spectrophotometric method.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [54F8FB54B819]