RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/13:39896386 - Abrasive Voltammetry of Trinuclear Cobalt-Benzoato Complex with iso-Nicotinamide at a Carbon Paste Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/13:39896386
Název v původním jazyce: Abrasive Voltammetry of Trinuclear Cobalt-Benzoato Complex with iso-Nicotinamide at a Carbon Paste Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Hudák, Juraj
Tvůrce: Mikysek, Tomáš
Tvůrce: Boča, Roman
Tvůrce: Vytřas, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A voltammetric study of [Co-3(mu-bz)(4)(bz)(2)(inca)(2)] complex (insoluble in aqueous media) using carbon paste electrode is presented. The electrochemical behaviour of the complex was investigated in various media (sodium hydroxide, sulphuric acid and perchloric acid). In acidic media a reduction of iso-nicotinamide ligand was observed whereas in alkaline media a reversible oxidation of its Co(II) centre occurs.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25310___/01:1
Kontrolní kód: [AFA2CA23C7A4]