RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25310/14:39898941 - Structural And Optical Properties Of Sol-gel Processed ZnCdMgO Nanostructured Films As Transparent Conductor


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25310/14:39898941
Název v původním jazyce: Structural And Optical Properties Of Sol-gel Processed ZnCdMgO Nanostructured Films As Transparent Conductor
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CA - Anorganická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kumar, Praveen
Tvůrce: Singh, Amritpal
Tvůrce: Pathak, Dinesh
Tvůrce: Hromádko, Luděk
Tvůrce: Wágner, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the present work, we report the structural and optical properties of sol-gel synthesized Zn0.9(Cd1-xMgx)0.1O (0 ? x ? 1.0) nanostructured films investigated by using the X-ray diffraction, scanning electron microscopy, atomic force microscopy, electrical resistivity, optical absorption and photoluminescence spectroscopic techniques. The X-ray diffraction study has revealed the hexagonal wurtzite crystal structure having favorable c-axis orientation for the increase in Mg concentration. The stress-strain calculation reveals the compressive stresses in Cd rich films whereas Mg rich films experience the tensile stress. Reduction of grain size and surface roughness has been observed with the increase in Mg concentration with more spherical grains. The AFM and SEM micrographs reveal the smooth surface morphology of the synthesized films. The magnesium rich films show high transmission in the visible and NIR region but show decrease in it with the increase in Cd concentration. The band gap increases from 3.19 to 3.40 eV with increase in Mg content. The photoluminescence measurement reveals the decrease in the defects and increase in band gap with the increase in Mg content in the films. The electrical resistivity has been found to be increased from 0.3x102 to 169.4x102 omega-cm with increase in Mg concentration. The present study reports that the compositions x=0.4 and x=0.6 have the optimized combination of optical transmittance and better electrical resistivity values in this system for their possible applications as transparent conductors. The present results provide important data for TCOs processing with an optimized content of metal dopants for better transparency and conductivity.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advanced Materials Letters
Rozsah stran:
ISSN: 0976-3961
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: SE - Švédské království
Počet stran výsledku: 16
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (IČO: 216275)
Dodavatel: TA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-TA0-25310___/02:2
Kontrolní kód: [0D4EDD3FC32D]