RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25410/13:39896562 - Ethical and Responsible Management


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25410/13:39896562
Název v původním jazyce: Ethical and Responsible Management
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dytrt, Zdeněk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: At present, the world is manifested by the absence of ethics not only in relationship, but also in the business and living conditions. Absence of ethics allows the creation of consumer thinking, which brings up undesirable costs, but also unwated consuption. In this case, management focus on monitoring quantity development, therefore measurable, and thus respecting the unity between quality and quantity.Theory and practice of management therefore promotes the development of technical aspects. It does not pay sufficient attention to the acquisition of quantitative values, as well as upgrading the content and objectives of management. Its aim is to inspire managers, policy makers, academics and educators to promote business ethics.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Ethical and Responsible Management
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 206
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25410___/01:1
Kontrolní kód: [D73C3C9863BF]