RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25410/14:39898784 - Macro-economic Aspects of Corruption


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25410/14:39898784
Název v původním jazyce: Macro-economic Aspects of Corruption
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Volejníková, Jolana
Tvůrce: Linhartová, Veronika

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The subject of our interest is an analysis of negative consequences of corruption within the national as well as international range. Macro-economic aspects of corruption represent multiple connections of corruption and the entire economic status and development of a given country (perceived or experienced level of corruption in the economy as compared to the macro-economic efficiency of a country expressed e.g. by the indicator of GDP/inhabitant), connection to the inflow of foreign investments, price development, relation with the structure of incomes and expenses of the national budget or the share of grey economy and other connections. The following aspects appeared to be important, mainly during last years: some connections related to the nature (or a change) of the economic order of countries of the former Eastern bloc (transformation of economies), the sphere of international business (problem of so-called export and import of corruption) as well as globalization issues. Within this text, we will focus also on current and possible trends in the sphere of corruption.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Macro-economic Aspects of Corruption
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 72
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-25410___/01:1
Kontrolní kód: [9B5CE2B46F86]