RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25530/12:39895852 - Digital signal processing algorithms /Implementation of digital filters in C using microcontroller ATxmega16/


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25530/12:39895852
Název v původním jazyce: Digital signal processing algorithms /Implementation of digital filters in C using microcontroller ATxmega16/
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Brtník, Bohumil
Tvůrce: Matoušek, David

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Digital signal processing (DSP) is currently the most widely used means of resolving problems in the field of information technology, automation, measurement technology, science and other fields. digital systémes have many advantages over analog systems. DSP system can be easily modified through a modification of the software. In the case of an analog system modification is necessary to change the design of the whole circuit. DSP system can be easily and accurately roproduced. The analog system is loaded with compponents tolerance and dependence on temperature or supply voltage. Features DSP system does not change with time, becouse the properties of digital components do not change with time. In our text we will focus on theoretical and practical aspects of implementation of digital filters using ATxmega16 microcontroller from Atmel.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Digital signal processing algorithms /Implementation of digital filters in C using microcontroller ATxmega16/
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 108
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-25530___/01:1
Kontrolní kód: [E288D10C4192]